Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden no. 06047255 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt onze algemene voorwaarden opvragen via www.kvk.nl of door de klantenservice te bellen op 0031-348 426 276.